انبارداری-یاس

انبارداری یاس.

نرم افزار انبارداری یاس


به جرات می توان گفت نرم افزار انبارداری یاس یکی از کاملترین نرم افزارهای انبارداری موجود در بازار می باشد و امکاناتی دارد که در هیچ نرم افزار انبارداری پیدا نخواهید کرد.

به جرات می توان گفت نرم افزار انبارداری یاس یکی از کاملترین نرم افزارهای انبارداری موجود در بازار می باشد و امکاناتی دارد که در هیچ نرم افزار انبارداری پیدا نخواهید کرد.

یکی از این امکانات ثبت ناقصی و یا خرابی بار در هنگام ثبت ورود محصول به انبار می باشد و در هنگام خروج محصول از انبار نیز سیستم شما را مطلع میکند تا محصول شخصی را اشتباها به شخص دیگر تحویل ندهید 

 

اطلاعات بیشتر
نرم افزار انبارداری یاس