آموزش نرم افزار حسابداری آسان جلسه چهارم

آموزش نرم افزار حسابداری آسان جلسه چهارم

در سیسستم حسابداری و انبارداری آسان به دو روش می توان حساب ها و اشخاص را معرفی نمود

1-به روش ساده

2-گروه بندی حساب ها و اشخاص

در این فیلم آموزشی در ابتدا روش ساده توضیح داده شده است و در فیلم بعدی به شما یاد خواهیم داد چطور حساب ها و اشخاص را به صورت اصولی معرفی نمایید.

دیدگاه کاربران

۰ دیدگاه ۰ انتشار یافته ۰ غیر قابل انتشار
دیدگاه خود را به اشتراک بزارید
وارد کردن نام و نام خانوادگی الزامیست.
وارد کردن متن دیدگاه الزامیست.